Here are the details of the lucky winners

Week - 1

City Name  
Gwalior
Mr. Ashish Pandey
Jodhpur
Mr. Man Singh Rathore
Jodhpur
Mr. Dinesh Rajpurohit
Haryana Mr. Satpal Dutta
Delhi Mr. Goresh Jain
Kerala Mr. Aravind
Gujarat Ms. Manjusha Tiwari

Week - 3

City Name
Jamnagar Hitesh Bhai Joshi
Hyderabad Birendra Shekar Pandy
Itanagar Likha Tatam
Palakkad Chandra Mohan
Jamshedpur Gourav Kumar
Aligarh Rohit
 Muzaffar Nagar Dhermendra

Week - 2

City Name
Bengaluru Varijakshan Sujith
Dakor Ghanshyambhai Patel
Kochi Yazer MK
Bharatpur Suresh Singh
Kotayam  Saju MR
Srikakulam Saviri Bepala      
  Azamgarh Pratima Pandey

Week - 4

City Name
Ghaziabad Vishal Raizada
Thiruvananthapuram Molly Mathew
Bangalore Mahesh Krishnaji Sidhanty
Degana Narendra Singh
Delhi Jagir
Bhopal
Sandeep Sharma  
Miraj Tamma Udagave
Telangana Ravallika Reddy
Guna Ujjawal Shukla
New Delhi Sachin